Reklamne kese i džakovi

Mehaničke osobine polietilena mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od tipa grananja, kristalne strukture i molekularne težine. Komercijalno najkorišćeniji tipovi polietilena su : HDPE, LLDPE i LDPE.

Karakteristike:

Izdržljivost, termozavarivost, niska prpopusnost na vodenu paru, dobra hemijska otpornost, dobro podnošenje niskih temperatura.

Etilen kopolimeri poboljšavaju čvrstoću i otpornost na niskim temperaturama i smanjuju temperaturu topljenja.