Mesarski papir

Idealan je za pakovanje mesa i mesnih proizvoda.Dolazi u direktan kontakt sa hranom te je izuzetno važno da on bude zdravstveno ispravan.Brinemo o zdravlju vaših kupaca koristeći najkvalitetnije materijale za proizvodnju.