Folije za automatske pakerice

Folija koja se dobija procesom ekstruzije, ima veoma širok spektar upotrebe zahvaljujući svojim osobinama:

  1. čvrstoća
  2. visok sjaj
  3. nepropusna za vodu i mirise
  4. sprečava isparavanje
  5. jednostavno se zavaruje termički
  6. može se izađivati kao biorazgradiva folija
  7. ima mogućnost ponovne upotrebe nakon recikliranja