Polietilen HDPE i LDPE

Polietilen HDPE i LDPEPolietilen (Polyethylene) - PE se grupiše u više različitih grupa zavisno od gustine i grananja u molekulu. Mehaničke osobine polietilena mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od tipa grananja, kristalne strukture i molekularne težine. Komercijalno najkorišćeniji tipovi polietilena su: HDPE, LLDPE i LDPE.

Polietilen visoke gustine (HDPE)

HDPE se definiše gustinom većom ili jednakom 0.941 g/cm3. HDPE ima nizak stepen grananja i karakteriše ga jača međumolekularna sila tj. zatezna snaga. Smanjenje grananja obezbeđuje se primenom odgovarajućih katalizatora i uslova prilikom polimerizacije. HDPE se koristi u proizvodnji ambalaže, reklamnih kesa i kesa za hemijsku industriju.

Karakteristike:

  • Izdržljivost, termozavarivost, niska prpopusnost na vodenu paru, dobra hemijska otpornost, dobro podnošenje niskih temperatura, može se metalizirati.
  • Etilen kopolimeri poboljšavaju čvrstoću i otpornost na niskim temperaturama i smanjuju temperaturu topljenja.

Polietilen niske gustine (LDPE)


Gustina LDPE je u opsegu od 0.910–0.940 g/cm3. LDPE ima visok stepen kako kratkih tako i dugih lanaca što znači da lanci nisu efikasno “upakovani” u kristalnu strukturu. Ovo rezultuje manjom zateznom čvrstoćom i povećanom rastegljivošću. LDPE se koristi u proizvodnji reklamnih kesa, džakova, folija, ambalaže za papirnu konfekciju...