Ambalaža od tripleks materijala

Ambalaža od tripleks materijalaVišeslojni ambalažni materijali dobijaju se postupkom koekstruzije ili laminiranja. koekstruzijom se dobivaju materijali koji se sastoje od više polimernih materijala. Višeslojni ambalažni materijali proizvode se postupkom laminiranja, a postupak metalizacije polimernih filmova ima svrhu poboljšanja barijernih svojstava gde se nanosi tanki sloj aluminijuma.

Zaštita upakovanih proizvoda od okoline i okoline agresivnog sadržaja je neophodan uslov koji mora da ispuni savremena ambalaža, zato Vam možemo pomoći u odabiru materijala koji će Vam na najbolji način zaštiti proizvod i uz vrhunsku štampu, Vaš proizvod isticati u odnosu na druge.

Triplex folije primenjuju se za pakovanje začina (biber, paprika i sl), kafe i ostalih prehrambenih proizvoda kod kojih je bitna postojanost arome.

Prednosti:

Folije imaju izvrsnu varljivost, čvrstoću i vrlo visoka barijerna svojstva. Omogućuje vrhunsku vizualnu prezentaciju proizvoda, visoku zaštitu arome  i sprečava uticaj svetlosti na zapakovan proizvod. Od kombinacija materijala u triplex ambalaži imamo:

  •  Polipropilen (BOPP)/metal. Poliester (PET)/ Polietilen (LDPE)
  •  Poliester (PET)/ Aluminijum (AL)/ Polietilen (LDPE)