Tehnologija

Euroflex u svom proizvodnom pogonu poseduje mašina za štampanje, laminaciju, kaširanje i sečenje. Opremljenost našeg pogona omogućava nam da zadovoljimo zahteve klijenata za izradu kvalitetne ambalaže.

Euroflex u svom proizvodnom pogonu raspolaže sa mašinom za štampanje sa 6 boja što nam omogućava kvalitetan i precizan otisak.

Mašina za laminaciju  nam omogućava kvalitetno laminiranje i pri brzinama od 250m/min. Laminiranje je spajanje različitih materijala u formi traka pomoću različitih vrsta lepkova. Na taj način se mogu spajati različiti materijali - papir, Al folija, OPP, PET, PE, PA , PP.

Kaširanje radimo lepkovima bez rastvarača gde se primenjuju jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi sa 100% suve supstance.

Stalnim ulaganjem u kvalitet našeg proizvoda i usluga povećavamo nivo kvaliteta štampe i proizvodnje ambalaže. Korak sa svetskim trendovima postižemo nadogradnjom stare i nabavkom nove opreme i programa, a posebno edukacijom i usavršavanjem zaposlenih. Prilikom ugovaranja poslova pomažemo našim klijentima prektičnim savetima zasnovanim na višegodišnjem iskustvu i stalnom usavršavanju.

Zajednički razmatramo i utvrđujemo

a) Zahteve koje je specificirao kupac,

b) Zahteve koje kupac nije iskazao, ali koji se podrazumevaju za specificiranu ili nameravanu upotrebu (bezbednost, sigurnost),

c) Zahtevi koji za amabalžu, proizilaze iz zakona, propisa, standarda i drugih sličnih dokumenata.

d) Sve evenualne dodatne zahteve, koji proizilaze iz prethodnog iskustva Euroflexa

Bilo da imate svoju pripremu za Vašu ambalažu ili želite da Vam mi to uradimo, krenućete odatle. Tek onda kada se usaglasi Vaša ideja, pristupa se montaži štamparske forme i daljem toku proizvodnog ciklusa. Nakon dobijanja potvrde od strane kupca, sledi proces proizvodnje, za standardne proizvode ili standardne proizvode sa izmenom. Stalnim kontaktom sa kupcem, usaglašava se najbolje rešenje po kupca i nakon prihvatanja rešenja pristupa se izradi klišea. Kvalitetno izrađena klišea odlažu se u zonu proizvodnje za klišea i čuva se sa uzorcima ambalaže kupca.